ພິທີເຊັນສັນຍາ O&M ກັບ ບໍລິສັດ ໄຟຟ້າ ນໍ້າລີກ 1 ຈຳກັດ (NL1PC) ສຳລັບ ການບໍລິການວຽກ O&M ເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າລີກ 1 (65MW)

(ທາງຊ້າຍ) ທ່ານ ໄຊ ໄຊເສດຖາ ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ (CEO) ບໍລິສັດ EDL-Gen O&M ແລະ ທ່ານ ສີວິໄລ ມະນີສີ ຜູ້ອຳນວຍການ ບໍລິສັດ ໄຟຟ້ານໍ້າລີກ 1 ຈຳກັດ (NL1PC) ລົງນາມ ...
/ ຂ່າວສານ

ພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ ການເຊັນຍາ ຄຸ້ມຄອງຜະລິດ ແລະ ບຳລຸງຮັກສາ (O&M) ຂອງ ເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າເທີນ 1 ລະຫວ່າງ ບໍລິສັດ E&E ແລະ ບໍລິສັດ NT1PC

ບໍລິສັດ ອີແອນອີ ເອັນຈີເນັຍຣິ້ງ ແອນເຊີວິດ ຈຳກັດ (E&E) ໄດ້ຈັດພິທີ ສະເຫລີມສະຫລອງ ການເຊັນສັນຍາ ບໍລິການ ຄຸ້ມຄອງການຜະລິດ ແລະ ບຳລຸງຮັກສາ (O&M) ລະຫວ່າງ ບໍລິສັດ E&E ແລະ  ບໍລິສັດນໍ້າເທີນ 1 ...
/ ຂ່າວສານ

ພິທີເຊັນສັນຍາ PSA ກັບ ກຟຜ (EGAT) ສຳລັບ ການບໍລິການວຽກ O&M ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າລີກ 1 (ໄລຍະທີ 2)

(ທາງຊ້າຍ) ທ່ານ ບຸນມີ ສຸວັນນະສຸກ ຮອງຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ ສາຍງານເຕັກນິກ, ທ່ານ ໄຊ ໄຊເສດຖາ ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ (CEO) ບໍລິສັດ EDL-Gen O&M. ທ່ານ Suchin Sayasonthi ຜູ້ຊ່ວຍຜູ້ວ່າການ, ໂຄງການທຸລະກິດ, ກຟຜ ...
/ ຂ່າວສານ

ພິທີເຊັນສັນຍາ PSA ກັບ ກຟຜ (EGAT) ສຳລັບ ການບໍລິການວຽກ O&M ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າລີກ 1 (ໄລຍະທີ 1)

(ທາງຊ້າຍ) ທ່ານ ເພັດສະໝອນ ຫຼວງອາໄພ, ທ່ານ ບົວວັນ ຈັນສະຫວັດ, ທ່ານນາງ Tawiwan Danwilai ແລະ ທ່ານ  Wicharn Rattanamongkolsuk ໃນພິທີເຊັນສັນຍາ PSA. ໃນວັນທີ 24 ກັນຍາ 2019, ...
/ ຂ່າວສານ