ພິທີເຊັນສັນຍາ PSA ກັບ ກຟຜ (EGAT) ສຳລັບ ການບໍລິການວຽກ O&M ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າລີກ 1 (ໄລຍະທີ 2)

(ທາງຊ້າຍ) ທ່ານ ບຸນມີ ສຸວັນນະສຸກ ຮອງຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ ສາຍງານເຕັກນິກ, ທ່ານ ໄຊ ໄຊເສດຖາ ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ (CEO) ບໍລິສັດ EDL-Gen O&M. ທ່ານ Suchin Sayasonthi ຜູ້ຊ່ວຍຜູ້ວ່າການ, ໂຄງການທຸລະກິດ, ກຟຜ...